Słownik Forex

Słownik Forex – najważniejsze pojęcia rynków walutowych

Zdajemy sobie sprawę, że dla początkujących inwestorów niektóre pojęcia mogą się jeszcze wydawać nie do końca zrozumiałe. Dlatego też, umieszczamy na stronie słownik, abyście mogli łatwo i szybko sprawdzić, co oznacza dane pojęcie. Oto słownik Forex:

Aktywa – czyli to czym dysponujesz, waluta, towar, papiery wartościowe

Aprecjacja – umocnienie się waluty na ryku, wzrost jej wartości

Ask – cena po której inwestor odkupi Twoją walutę

Bazowa waluta – pierwsza waluta w parze walutowej, jest punktem odniesienia dla kwotowanej

Bear market – rynek niedźwiedzia, trend spadkowy na rynku Forex

Bid – cena po której inwestor sprzedaje walutę

Bull Market – rynek byka, trend wzrostowy na rynku Forex

CFD – contract or difference, kontrakt, kontrakt, który pozwala Ci zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach aktywów.

Demo – konto, które pozwala Ci przetestować system transakcyjny przy pomocy wirtualnych pieniędzy

Deprecjacja – osłabienie się waluty na rynku, spadek jej wartości

Dźwignia – inaczej lewar, jest to mnożnik, który pozwala przy niewielkim depozycie zabezpieczającym zarabiać dużo większe pieniądze, jednakże z większym ryzykiem utraty środków

Egzotyczne pary walutowe – czyli waluty o niskiej popularności i płynności na rynku

EOD – end of day order – zlecenie ważne do końca sesji

Hedging – strategia mająca na celu ograniczenie ryzyka strat

Korekta – krótkoterminowe wahania cen w kierunku przeciwnym do długoterminowego. Inaczej nazywane odreagowaniem waluty

Kurs – cena instrumentu bazowego wyrażona w wartości walutowej

Kwotowana waluta – druga waluta w parze walutowej. Na jej podstawie naliczane są ewentualne zyski lub straty

Lot – jest to standardowa wielkość transakcji, czyli 100 000 jednostek waluty bazowej

Majors – główne pary walutowe

Margin – inna nazwa dla depozytu zabezpieczającego czyli środków na Twoim koncie

Margin Call – wezwanie do uzupełnienia depozytu przez tradera notującego straty na swoim rachunku

Micro Lot – 1/100 lota, 1000 jednostek waluty bazowej

Mini Lot – 1/10 lota, 10 000 jednostek waluty bazowej

Minors – drugorzędne pary walutowe

Para walutowa – zestawienie dwóch walut, bazowej i kwotowanej

Pip – jeden punkt bazowy, najmniejsza różnica w zmianie kursu waluty wynosząca 0,0001

Rollover – przesunięcie daty zakończenia transakcji z uwzględnieniem korekty ceny

Spread – widełki cenowe, różnica między bid i ask, czyli kursem kupna i kursem sprzedaży

Stop Loss – rodzaj zlecenia, mający za zadanie zabezpieczenie środków tradera przed zbyt dużą stratą

Take Profit – rodzaj zlecenia, który zakłada zadowalający zysk i w przypadku jego odnotowania zamyka transakcję

Tick – jest to najmniejsza zmiana ceny waluty, czyli o 1 pip

Trend – kierunek w jakim podąża cena waluty lub innych aktywów (wzrostowy, spadkowy, horyzostanlny)

Wolumen – Liczba wszystkich transakcji zawartych w określonym czasie