Czym jest analiza fundamentalna i dlaczego warto z niej korzystać?

Zapewne często spotkałeś się z zaleceniami ekspertów, którzy odnośnie danego instrumentu finansowego posługują się trzema podstawowymi radami: „Kup”, „Trzymaj”, „Sprzedaj”. Zalecenia te bazują w głównej mierze na analizie fundamentalnej, która przez wielu inwestorów jest postrzegana lepiej niż analiza techniczna obłożona sporym ryzykiem subiektywności. W przypadku analizy technicznej wykorzystujemy sprawdzone informacje i fakty. Dlatego też, dobrze wykonana jest w pełni obiektywną oceną wartości instrumentu finansowego.

Na czym więc polega analiza fundamentalna? Jej głównym celem jest ocena kondycji ekonomicznej spółki. Tą metodę analizy stosuje się głównie na giełdzie, choć stosując jej założenia można ocenić wartość wszystkich instrumentów finansowych za wyjątkiem kryptowalut, które bez organów wydawczych oraz nadzorujących nie mają realnej wartości udokumentowanej.

Analiza fundamentalna na czasochłonna metoda polegająca na uwzględnieniu zarówno czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Ocenia się samą spółkę, a także sektor, w której działa. Do tego bardzo przydatne są raporty finansowe, które spółki mają obowiązek publikować. Istnieje wiele różnych metod analizy fundamentalnej, o których opowiemy w następnym artykule poświęconym temu rodzajowi analizy. Na pewno poruszymy metodą dyskontową oraz mnożnikową.

Na podstawie analizy fundamentalnej uzyskujemy cenę akcji, którą następnie porównujemy z ceną giełdową. Na tej podstawie jesteśmy w stanie bardzo szybko ocenić, jakie zachowanie będzie wskazane. Jeżeli cena giełdowa jest wyższa od tej uzyskanej w analizie fundamentalnej, uznajemy, że spółka jest przewartościowana, a inwestorzy posiadający w portfelu akcje tej spółki powinni zająć się ich sprzedażą. W sytuacji gdy cena giełdowa jest niższa mamy do czynienia z niedowartościowaniem. W zależności w jakim stopniu niedowartościowana jest spółka, możemy zdecydować o tym jak bardzo opłacalny jest zakup akcji. Inwestorzy mający je w swoim portfelu otrzymują zalecenie „Trzymaj”.

Oczywiście, na wstępie powiedzieliśmy sobie, że analiza fundamentalna jest obarczona mniejszym ryzykiem subiektywności niż analiza techniczna. To prawda, jednak istnieją pułapki, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na jakość oraz prawdziwość uzyskanych wyników. Należy bowiem analizować raporty finansowe, analizy rynkowe, prognozy zarządu oraz najbliższe wydarzenia mogące wpłynąć na wartość ceny akcji. Pominięcie jednego elementu może mieć opłakane skutki. Dlatego też, ten rodzaj analizy jest trudny i wymaga odpowiedniego doświadczenia. Ma jednak olbrzymi potencjał w realnym ocenianiu wartości instrumentów finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *